Cập nhật phần mềm Ninja Care version 13.8

Thêm tính năng tương tác bác trình duyệt www facebook.com : Nuôi trên fb.com nhanh trust account hơn. Phù hợp dành cho anh em nuôi account trắng.

Thêm tính năng login tài khoản chrome đa luồng và tự động đổi ip dcom trong quá trình login. Giúp bạn login tài khoản, tạo profile thay đổi đc ip.

Thêm tuỳ chọn mở chrome hay không khi bật bảo mật 2 lớp.

Anh em mở phần mềm lên tự động cập nhật.

Link tải tay : https://zut.vn/updateninjacare

Liên hệ tư vấn: Mr.hào 0961614554

Add Comment